Ponnyhagen/ Ponnygarten

 

Ponnihagen:

Ridepedagogikk:

For de minste barna. Pedagogisk innhold av Montessori Pedagogik. "Hilf mir es selbst zu tun..."

"Hjelp meg, å gjøre det selv"...

Jeg har tatt Rideterapi /Pedagogikk Kurs i Tyskland. Ridepedagogikk kurser er ikke tilgjengelig i Norge endå. Ridepedagogikk handler ikke bare om ridning. Mye mer, dette er en helhetlig program for utviklingen av Barn ved hjelp av dyr. Barna får lov til å bli kjent med ponnien som venn og partner, bygge forhold, tilbringe tid sammen med "hans" eller "hennes" ponny og lære et respektfullt samarbeid.

Barna får en opplevelse, med, av og rundt om ponny. Barna lærer og utforske en ny partner, ponnien, i øyehøyde. Stryke, kosing, ferdighetsspill, og mye mer kan de erfare. Tiden i Ponnihagen er et eventyr. Alle sansene vil bli stimulert gjennom målrettede, individuelle øvelser og lek med ponni. Vi vil fremme barnas oppfatning og motoriske ferdigheter. Mestringsfølelse er i fokus og forholdet til hesten er her grunnlaget for utviklingen. 

Ponygarten:

Grundlagen der Montessori-Pädagogik. "Hilf mir es selbst zu tun ..."

"Hilf mir, es selbst zu tun" ...

Ich habe in Deutschland einen Reittherapie Kurs absolviert. Inhalt des Kurses war unter Anderem die Reitpädagogik nach Grundlagen der Montessoripaedagogik. Hierbei geht es nicht nur um das Reiten und dies ist nicht mit Reitstunden zu vergleichen. Viel mehr ist ein umfassendes Angebot um die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, mit Hilfe der Ponys.

 Die Kinder dürfen das Pony als Freund und Partner kennen lernen, Beziehungen aufbauen, Zeit mit seinem "oder" ihrem Pony verbringen und eine respektvolle Zusammenarbeit lernen.

Die Kinder bekommen ein Erlebnis mit, rund und um das Pony. Die Kinder lernen und erkunden ihren neuen Partner auf Augenhöhe. Erleben, kuscheln, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr. Die Zeit in Ponnigarten ist ein Abenteuer. Alle Sinne werden durch gezielte, individuelle Übungen angeregt. Wir werden die Wahrnehmung und die motorischen Fähigkeiten der Kinder fördern. Das "Meistern" steht im Fokus und die Beziehung mit dem Pferd ist die Grundlage für die Entwicklung.